mAgdA’s and Berth Neutze’s online art gallery


Magda and Berth are showing her recent work in macro photography and hardwood sculptures.
If you like a piece and want to purchase it you can order it via our online gallery.
Below you find different categories of our work.
Offline you can find us here:


Magda en Berth tonen hun recente werk in macrofotografie en hardhouten beeldhouwwerken.
Als u een stuk wilt kopen, kunt u het bestellen via onze online galerij.
Hieronder vindt u verschillende categorieën van ons werk.
Offline kunt u ons hier vinden:


Magda und Berth zeigen Ihnen hier die letzten Werke in Macrophotographie und Holz-Skulpturen.
Wenn Sie etwas mögen und erwerben wollen, können Sie das über unsere online-Gallerie tun.
Weiter unten finden sie die verschiedenen Kategorien unserer Arbeit.

1 October: Dordrecht Nieuwe Kerk, Kunstmarkt